A tanszékről...

A Gazdaságtudományi Kar vezetése a kar stratégiai fejlesztésének egyik elemeként hozta létre 2010 őszén a Kvantitatív Módszerek Tanszéket. A kar oktatási, kutatási és tehetséggondozási tevékenységében eddig is jelen volt a modern közgazdaságtant és vállalatvezetést egyaránt átható kvantitatív szemlélet. A kar ezzel a lépéssel kívánta megteremteni az alapját annak, hogy ez a szemlélet, az ilyen irányú tevékenység önálló műhellyel is rendelkezzen.

Ezzel a műhellyel szemben a Gazdaságtudományi Kar legfontosabb elvárása az, hogy az egész karra kisugárzó hatása legyen:

  1. emelje a kvantitatív tárgyak oktatásának színvonalát, modernizálja azok tartalmát és oktatásának módját,
  2. folytasson nemzetközileg is jegyzett kutatási tevékenységet,
  3. segítse a társtanszékeket és a hallgatókat az alap-, mester- és doktori képzésben egyaránt, hogy kutatási tevékenységükben korrekt, modern matematikai módszereket alkalmazzanak,
  4. új módszereket ismertessen meg, amelyek innovatív módon beépíthetőek a saját kutatásaikba,
  5. jelentős mértékben járuljon hozzá a doktori iskola tevékenységéhez.

A tanszék oktatói, kutatói...

Banász Zsuzsanna

Dr. Banász Zsuzsanna

egyetemi adjunktus

Fogadóóra (szorgalmi időszakban):
Kedd 14:00-15:00

Csányi Vivien

Csányi Vivien

PhD hallgató

Hegedus Csaba

Dr. Hegedűs Csaba

egyetemi adjunktus

Fogadóóra (szorgalmi időszakban):
Szerda 15.00-16.00

KAI

Katona Attlia Imre

PhD hallgató

Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

Intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

Fogadóóra (szorgalmi időszakban):
Szerda 16.00-17.00

Németh Anikó

Németh Anikó

Tudományos segédmunkatárs

Prof. Telcs András

Prof. Telcs András

egyetemi tanár

Fogadóóra (szorgalmi időszakban):
előzetes egyeztetés alapján