HR-szoftverek alkalmazása, Személyügyi informatika

Tematikák, teljesítési feltételek

HR-szoftverek alkalmazása

Humán erőforrás menedzser (nappali tagozat)

Sorszám Tematika Letölthető file

1. hét

nexONBÉR HRSW01.zip
2. hét VT-SOFT OPUS HRSW02.zip
3. hét PIRAMIS HRSW03.zip
4. hét PIRAMIS HRSW04.zip
5. hét ORGWARE, LOGA HRSW05.zip
6. hét GM-SOFT - ALTER HRSW06.zip
7. hét 1. Zárthelyi dolgozat  
8. hét JOBMASTER HRSW08.zip
9. hét TestMan HRSW09.zip
10. hét XL-BÉR HRSW10.zip
11. hét Esettanulmány: SAP R/3 HR-PA moduljának bevezetése egy nagyvállalatnál. HRSW11.zip
12. hét Esettanulmány: sajáttervezésű bérszámfejtő szoftver készítése egy műanyagipari KFT-nél HRSW12.zip
13. hét MS-PROJECT HRSW13.zip
14. hét 2. Zárthelyi dolgozat  
15. hét Pótzárthelyi dolgozat  

A nappali tagozatos hallgatókra vonatkozó tantárgyi követelmények (HR-szoftverek alkalmazása):

Tantárgy adatai

Tantárgy neve

HR-szoftverek alkalmazása

Tantárgy kódja

VEMKIR2324H

Szak

Humánerőforrás menedzser

Óraigény

0+4+0

Kreditpont

4

Számonkérés módja [1]

 

a)     folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül (gyakorlati jegy)

 

X

b)    folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel (gyakorlati jegy)

 

 

c)     vizsgaidőszakon belüli számonkérés (kollokvium)

 

 

d)    félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja (kollokvium)

Tantárgyi előfeltételek

Tantárgy típusa [2]

 

a)     előadás

 

X

b)    szeminárium (tantermi gyakorlat)

 

 

c)     gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat)

Tantárgyfelelős neve

 Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

Tantárgyi követelmények, leckekönyv-aláírási feltételek

Félévközi beadandó feladatok

 

 

 

Félévközi számonkérések (típusa, száma, pótlásának lehetősége)

 

Két zárthelyi dolgozat megírása a 7. és a 14. héten kötelező, javítása a 15. héten történhet. Ezután a gyakorlati jegy megszerzése a TVSZ-nek megfelelően vizsgaidőszakban történhet.

Aláírási (vizsgára bocsátási) feltételek, aláírás pótlásának lehetősége

Az előadások és a gyakorlatok látogatása nem kötelező, de az aláírás feltétele, hogy a hallgatók a 7. héten és a 14. héten tartandó zárthelyi dolgozatot megírják. A zárthelyikről való távolmaradás csak korházi zárójelentés esetén, illetve különösen indokolt esetben fogadható el.

Gyakorlati jegy kialakításának módja [ha a számonkérés módja a) vagy b)]

A gyakorlati jegy a félévközi zárthelyi dolgozatok alapján kerül kiszámításra. Elégséges gyakorlati jegyhez a zárthelyi dolgozatokon legalább 60% +1 pontot kell elérni. Elégtelen gyakorlati jegy esetén a vizsgaidőszakban lehet gyakorlati utóvizsgát tenni a TVSZ rendelkezéseinek megfelelően.

Vizsgajegy kialakításának módja
[ha a számonkérés módja c) vagy d)]

 

Egyéb feltételek

 

 

 

[1] A TVSZ 15. § (2) alapján

[2] A TVSZ Fogalomtára alapján

 

HR-szoftverek alkalmazása

Humán erőforrás menedzser / Emberi erőforrás menedzser (levelező tagozat)

Sorszám Tematika Letölthető file
1
nexONBÉR, XL-BÉR, Piramis
HRSW01.zip
2 SAP HR , JobMaster, TestMan, MS-Project HRSW02.zip

A levelező tagozatos hallgatókra vonatkozó tantárgyi követelmények (HR-szoftverek alkalmazása):

Tantárgy adatai

Tantárgy neve

HR-szoftverek alkalmazása

Tantárgy kódja

VEMKIR2324H

Szak

Humánerőforrás menedzser

Óraigény

16GY

Kreditpont

4

Számonkérés módja [1]

 

a)     folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül (gyakorlati jegy)

 

X

b)    folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel (gyakorlati jegy)

 

 

c)     vizsgaidőszakon belüli számonkérés (kollokvium)

 

 

d)    félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja (kollokvium)

Tantárgyi előfeltételek

Tantárgy típusa [2]

 

a)     előadás

 

X

b)    szeminárium (tantermi gyakorlat)

 

 

c)     gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat)

Tantárgyfelelős neve

 Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

Tantárgyi követelmények, leckekönyv-aláírási feltételek

Félévközi beadandó feladatok

 

 

 

Félévközi számonkérések (típusa, száma, pótlásának lehetősége)

 

Zárthelyi dolgozat 15. héten. Pótlása vizsgaidőszakban.

Aláírási (vizsgára bocsátási) feltételek, aláírás pótlásának lehetősége

Gyakorlati jegy kialakításának módja [ha a számonkérés módja a) vagy b)]

Gyakorlati jegy a gyakorlati zárthelyi dolgozat alapján kerül kiszámításra. Elégséges gyakorlati jegyhez a zárthelyi dolgozatokon legalább 50%-ot kell elérni.

Vizsgajegy kialakításának módja
[ha a számonkérés módja c) vagy d)]

 

Egyéb feltételek

 

 

 

[1] A TVSZ 15. § (2) alapján

[2] A TVSZ Fogalomtára alapján

 

HR-szoftverek alkalmazása

Szakmérnök (levelező tagozat) I. félév

Sorszám Tematika Letölthető file
1
nexONBÉR, XL-BÉR
HRSW01.zip
2 GM Software, Piramis HRSW02.zip
3 JobMaster, TestMan, MS-Project HRSW03.zip

Szakmérnök (levelező tagozat) II. félév

Sorszám Tematika Letölthető file
1
Loga
HRSW04.zip
2 VT-Soft OPUS HRSW05.zip
3 SAP HR + esettanulmány HRSW06.zip

 

Személyügyi informatika

Emberi erőforrás menedzser (nappali tagozat)

Sorszám Tematika Letölthető file

1. hét

nexONBÉR HINF01.zip
2. hét XLBER HINF02.zip
3. hét GM-Soft Alter HINF03.zip
4. hét Loga HINF04.zip
5. hét PIRAMIS HINF05.zip
6. hét JOBMASTER, TestMan HINF06.zip
7. hét 1. Zárthelyi dolgozat  
8. hét Esettanulmány: SAP R/3 HR-PA moduljának bevezetése egy nagyvállalatnál. HINF08.zip
9. hét Esettanulmány: sajáttervezésű bérszámfejtő szoftver készítése egy műanyagipari KFT-nél HINF09.zip
10. hét MS-PROJECT+Gyakorlat HINF10.zip
11. hét Gyakorlat  
12. hét Gyakorlat  
13. hét Gyakorlat  
14. hét 2. Zárthelyi dolgozat  
15. hét Pótzárthelyi dolgozat  

 

A nappali tagozatos hallgatókra vonatkozó tantárgyi követelmények (Személyügyi informatika):

Tantárgy adatai

Tantárgy neve

Személyügi informatika

Tantárgy kódja

VEGTVEB322I

Szak

Emberi erőforrás menedzser

Óraigény

0+2+0

Kreditpont

3

Számonkérés módja [1]

X

a)     folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül (gyakorlati jegy)

 

b)    folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel (gyakorlati jegy)

 

 

c)     vizsgaidőszakon belüli számonkérés (kollokvium)

 

 

d)    félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja (kollokvium)

Tantárgyi előfeltételek

Gazdasági informatika (VEGTVEB244I)

Tantárgy típusa [2]

 

a)     előadás

 

X

b)    szeminárium (tantermi gyakorlat)

 

 

c)     gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat)

Tantárgyfelelős neve

 Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

Tantárgyi követelmények, leckekönyv-aláírási feltételek

Félévközi beadandó feladatok

 

 

 

Félévközi számonkérések (típusa, száma, pótlásának lehetősége)

 

Két zárthelyi dolgozat megírása a 7. és a 14. héten kötelező, javítása a 15. héten történhet. Ezután a gyakorlati jegy megszerzése a vizsgaidőszakban már nem lehetséges.

Aláírási (vizsgára bocsátási) feltételek, aláírás pótlásának lehetősége

Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező, az aláírás feltétele továbbá, hogy a hallgatók a 7. héten és a 14. héten tartandó zárthelyi dolgozatot megírják.

Gyakorlati jegy kialakításának módja [ha a számonkérés módja a) vagy b)]

A gyakorlati jegy a félévközi zárthelyi dolgozatok alapján kerül kiszámításra. Elégséges gyakorlati jegyhez a zárthelyi dolgozatokon legalább 60% +1 pontot kell elérni.

Vizsgajegy kialakításának módja
[ha a számonkérés módja c) vagy d)]

 

Egyéb feltételek

 

 

 

[1] A TVSZ 15. § (2) alapján

[2] A TVSZ Fogalomtára alapján

 

Személyügyi informatika

Emberi erőforrás menedzser (levelező tagozat)

Sorszám Tematika Letölthető file

1.

nexONBÉR, XL-BÉR, Piramis, JobMaster, TestMan, MS-Project

A levelező tagozatos hallgatókra vonatkozó tantárgyi követelmények (Személyügyi informatika):

Tantárgy adatai

Tantárgy neve

Személyügi informatika

Tantárgy kódja

VEGLVEB322I

Szak

Emberi erőforrás menedzser

Óraigény

0+2+0

Kreditpont

3

Számonkérés módja [1]

X

a)     folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül (gyakorlati jegy)

 

b)    folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel (gyakorlati jegy)

 

 

c)     vizsgaidőszakon belüli számonkérés (kollokvium)

 

 

d)    félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja (kollokvium)

Tantárgyi előfeltételek

Gazdasági informatika (VEGLVEB244I)

Tantárgy típusa [2]

 

a)     előadás

 

X

b)    szeminárium (tantermi gyakorlat)

 

 

c)     gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat)

Tantárgyfelelős neve

 Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

Tantárgyi követelmények, leckekönyv-aláírási feltételek

Félévközi beadandó feladatok

 

 

 

Félévközi számonkérések (típusa, száma, pótlásának lehetősége)

 

Egy zárthelyi dolgozat megírása a 14. héten kötelező, javítása a 15. héten történhet. Ezután a gyakorlati jegy megszerzése a vizsgaidőszakban már nem lehetséges.

Aláírási (vizsgára bocsátási) feltételek, aláírás pótlásának lehetősége

Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező, az aláírás feltétele továbbá, hogy a hallgatók a 14. héten tartandó zárthelyi dolgozatot megírják.

Gyakorlati jegy kialakításának módja [ha a számonkérés módja a) vagy b)]

A gyakorlati jegy a félévközi zárthelyi dolgozatok alapján kerül kiszámításra. Elégséges gyakorlati jegyhez a zárthelyi dolgozatokon legalább 60% +1 pontot kell elérni.

Vizsgajegy kialakításának módja
[ha a számonkérés módja c) vagy d)]

 

Egyéb feltételek

 

 

 

[1] A TVSZ 15. § (2) alapján

[2] A TVSZ Fogalomtára alapján