Humán szoftverek

Tematikák, teljesítési feltételek

Humán szoftverek - nappali tagozatos hallgatók részére

Sorszám Tematika
Letölthető file
eLearning

1. hét

Toborzás, kiválasztás segítése a JobMaster programmal.
2. hét Teljesítmény-értékelés a TestMan szoftverrel.
3. hét Időgazdálkodás, önkiszolgáló rendszerek – GMSOFT
4. hét Cafeteria kezelése, az L-Soft Piramis rendszerével
5. hét Humánerőforrás-tervezés projektekben – MS Project
6. hét ERP rendszerek HR moduljai. (SAP HR, esettanulmány)
7. hét Egyedi fejlesztésű HR megoldások
8. hét Gyakorlat
9. hét Gyakorlat
10. hét Gyakorlat
11. hét Gyakorlat
12. hét HCI (Számítógép-ember kapcsolat) I.
13. hét HCI (Számítógép-ember kapcsolat) II.
14. hét Zárthelyi dolgozat
15. hét Pótzárthelyi dolgozat

A nappali tagozatos hallgatókra vonatkozó tantárgyi követelmények (Humán szoftverek):

Tantárgy adatai

Tantárgy neve

Humán szoftverek

Tantárgy kódja

VEGTVES422H

Szak

Óraigény

0+2+0

Kreditpont

3

Számonkérés módja [1]

a)     folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül (gyakorlati jegy)

 

b)    folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel (gyakorlati jegy)

 

 

c)     vizsgaidőszakon belüli számonkérés (kollokvium)

 

 

d)    félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja (kollokvium)

Tantárgyi előfeltételek

VEGTVEM122I

Tantárgy típusa [2]

 

a)     előadás

 

2

b)    szeminárium (tantermi gyakorlat)

 

 

c)     gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat)

Tantárgyfelelős neve

 Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

Tantárgyi követelmények, leckekönyv-aláírási feltételek

Félévközi beadandó feladatok

 

 

 

Félévközi számonkérések (típusa, száma, pótlásának lehetősége)

 

A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében egy zárthelyi dolgozat megírása kötelező. Pótlásukra a szorgalmi időszak utolsó hetén kerül sor.

Aláírási (vizsgára bocsátási) feltételek, aláírás pótlásának lehetősége

Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező. Az aláírás feltétele, hogy a hallgatók a TVSZ-ben rögzített hiányzásokat ne lépjék túl, illetve hogy a zárthelyi dolgozatokat megírják.

Gyakorlati jegy kialakításának módja [ha a számonkérés módja a) vagy b)]

A gyakorlati jegy a félévközi zárthelyi dolgozatok alapján kerül kiszámításra. Javítani csak szorgalmi időszakban lehet. (Elégséges a gyakorlati jegy, ha a zárthelyi dolgozatra kapott pontszám 60%-felett van).

Vizsgajegy kialakításának módja
[ha a számonkérés módja c) vagy d)]

 

Egyéb feltételek

 

 

 

[1] A TVSZ 15. § (2) alapján

[2] A TVSZ Fogalomtára alapján

 

Humán szoftverek - levelező hallgatók részére

Sorszám Tematika
Letölthető file
eLearning
1
Toborzás, kiválasztás segítése a JobMaster programmal. Teljesítmény-értékelés a TestMan szoftverrel. Cafeteria kezelése, az L-Soft Piramis rendszerével. ERP rendszerek HR moduljai. (SAP HR, esettanulmány)
2 Gyakorlat  

A levelező tagozatos hallgatókra vonatkozó tantárgyi követelmények (Humán szoftverek):

Tantárgy adatai

Tantárgy neve

Humán szoftverek

Tantárgy kódja

VEGLVES422H

Szak

Óraigény

0+2+0

Kreditpont

3

Számonkérés módja [1]

a)     folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül (gyakorlati jegy)

 

b)    folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel (gyakorlati jegy)

 

 

c)     vizsgaidőszakon belüli számonkérés (kollokvium)

 

 

d)    félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja (kollokvium)

Tantárgyi előfeltételek

VEGLVEM122I

Tantárgy típusa [2]

 

a)     előadás

 

2

b)    szeminárium (tantermi gyakorlat)

 

 

c)     gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat)

Tantárgyfelelős neve

 Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

Tantárgyi követelmények, leckekönyv-aláírási feltételek

Félévközi beadandó feladatok

 

 

 

Félévközi számonkérések (típusa, száma, pótlásának lehetősége)

 

A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében egy zárthelyi dolgozat megírása kötelező. Pótlásukra a szorgalmi időszak utolsó hetén kerül sor.

Aláírási (vizsgára bocsátási) feltételek, aláírás pótlásának lehetősége

Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező. Az aláírás feltétele, hogy a hallgatók a TVSZ-ben rögzített hiányzásokat ne lépjék túl, illetve hogy a zárthelyi dolgozatokat megírják.

Gyakorlati jegy kialakításának módja [ha a számonkérés módja a) vagy b)]

A gyakorlati jegy a félévközi zárthelyi dolgozatok alapján kerül kiszámításra. Javítani csak szorgalmi időszakban lehet. (Elégséges a gyakorlati jegy, ha a zárthelyi dolgozatra kapott pontszám 60%-felett van).

Vizsgajegy kialakításának módja
[ha a számonkérés módja c) vagy d)]

 

Egyéb feltételek

 

 

 

[1] A TVSZ 15. § (2) alapján

[2] A TVSZ Fogalomtára alapján

 

Letölthető videók

Ellenőrző kérdések