Az előadások tematikája

Hét
Tematika

Előadás/gyakorlat

eLearning
01. hét

Alapfogalmak

02. hét Információ-rendszerek fejlesztésének lépései
03. hét Folyamatok elemzése
04. hét ARIS I
05. hét ARIS II
06. hét ARIS III
07. hét ARIS IV
08. hét Gyakorlat
09. hét Gyakorlat
10. hét Gyakorlat
11. hét Gyakorlat
12. hét Gyakorlat
13. hét Gyakorlat
14. hét Zárthelyi dolgozat
15. hét Pótzárthelyi dolgozat
Video file-ok

Feladatok (korábbi évek zárthelyi dolgozatai alapján)

2004, 2005

Tantárgyi követelmények és leckekönyv-aláírási feltételek

Tantárgy adatai

Tantárgy neve

Információ-rendszerek szervezése

Tantárgy kódja

VEMKME3144I

Szak

Közgazdász gazd.
Műszaki menedzser
Közgazdász kiegészítő

Óraigény

2+2+0

Kreditpont

4

Számonkérés módja[1]

X

a)     folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül (gyakorlati jegy)

 

b)    folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel (gyakorlati jegy)

 

 

c)     vizsgaidőszakon belüli számonkérés (kollokvium)

 

 

d)    félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja (kollokvium)

Tantárgyi előfeltételek

Szoftverüzemeltetői ismeretek, Szervezéselmélet

Tantárgy típusa[2]

2

a)     előadás

 

2

b)    szeminárium (tantermi gyakorlat)

 

 

c)     gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat)

Tantárgyfelelős neve

 Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

Tantárgyi követelmények, leckekönyv-aláírási feltételek

Félévközi beadandó feladatok

 

 

 

Félévközi számonkérések (típusa, száma, pótlásának lehetősége)

 

A 14. héten 1 zárthelyi dolgozat megírása kötelező. Pótlására a 15. héten kerül sor.

Aláírási (vizsgára bocsátási) feltételek, aláírás pótlásának lehetősége

Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező. Az aláírás feltétele, hogy a hallgatók a TVSZ-ben rögzített hiányzásokat ne lépjék túl, illetve hogy a 14. héten tartandó zárthelyi dolgozatot megírják. A zárthelyiről való távolmaradás csak korházi zárójelentés esetén, illetve különösen in-dokolt esetben fogadható el.

Gyakorlati jegy kialakításának módja [ha a számonkérés módja a) vagy b)]

A gyakorlati jegy a félévközi zárthelyi dolgozatok alapján kerül kiszámí-tásra. Javítani csak szorgalmi időszakban (15. hét) lehet. Elégséges a gya-korlati jegy, ha a zárthelyi dolgozat 60% felett van.

Vizsgajegy kialakításának módja
[ha a számonkérés módja c) vagy d)]

 

Egyéb feltételek

 

         

 

[1] A TVSZ 15. § (2) alapján

[2] A TVSZ Fogalomtára alapján