Az előadások tematikája

Hét
Tematika
Letöltés
01. hét

Alapfogalmak, hardware

INFTECH101.zip
02. hét Operációs rendszerek INFTECH102.zip
03. hét Információs hálózatok INFTECH103.zip
04. hét Számítógép-ember kapcsolat I INFTECH104.zip
05. hét Számítógép-ember kapcsolat II INFTECH105.zip
06. hét Mesterséges intelligencia INFTECH106.zip
07. hét Adattárházak, adatbányászat INFTECH107.zip
08. hét Szoftverfejlesztés, CASE-eszközök, UML INFTECH108.zip
09. hét ERP, BPM, BI INFTECH109.zip
10. hét CAD/CAM INFTECH110.zip
11. hét Térinformatika, geoinformatika I INFTECH111.zip
12. hét Térinformatika, geoinformatika II INFTECH112.zip
13. hét Kriptográfia, kriptoanalízis INFTECH113.zip
14. hét Zárthelyi dolgozat  
15. hét Pótzárthelyi dolgozat  

Feladatok (korábbi évek zárthelyi dolgozatai alapján)

2004, 2005

 

Tantárgyi követelmények és leckekönyv-aláírási feltételek

Tantárgy adatai

Tantárgy neve

Információ-technológia I

Tantárgy kódja

VEMKIR4213M

Szak

Műszaki Menedzser

Óraigény

3+0+0

Kreditpont

3

Számonkérés módja[1]

a)     folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül (gyakorlati jegy)

 

b)    folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel (gyakorlati jegy)

 

c)     vizsgaidőszakon belüli számonkérés (kollokvium)

 

X

d)    félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja (kollokvium)

Tantárgyi előfeltételek

 

Tantárgy típusa[2]

3

a)     előadás

 

 

b)    szeminárium (tantermi gyakorlat)

 

 

c)     gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat)

Tantárgyfelelős neve

Kosztyán Zsolt Tibor

Tantárgyi követelmények, leckekönyv-aláírási feltételek

Félévközi beadandó feladatok

 

 

 

Félévközi számonkérések (típusa, száma, pótlásának lehetősége)

 

A 13. héten 1 zárthelyi dolgozat megírása kötelező. Elégtelen zárthelyi pótlására a 15. héten kerül sor.

Aláírási (vizsgára bocsátási) feltételek, aláírás pótlásának lehetősége

Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás feltétele, hogy a hallgatók a TVSZ-ben rögzített hiányzásokat ne lépjék túl, illetve hogy a 13. héten tartandó zárthelyi dolgozatot megírják. A zárthelyiről való távolmaradás csak korházi zárójelentés esetén, illetve különösen indokolt esetben fogadható el.

Gyakorlati jegy kialakításának módja [ha a számonkérés módja a) vagy b)]

 

Vizsgajegy kialakításának módja
[ha a számonkérés módja c) vagy d)]

A megajánlott vizsgajegy a félévközi zárthelyi dolgozat és a szorgalmi feladatok alapján kerül kiszámításra. Elégtelen zárthelyi, illetve a megajánlott jegy el nem fogadása esetén vizsgaidőszakban lehet kollokválni a TVSZ rendelkezéseinek megfelelően. Az elégséges vizsgajegy feltétele: a (vizsga)zárthelyin 60% +1 pont elérése.

Egyéb feltételek

 

 

[1] A TVSZ 15. § (2) alapján

[2] A TVSZ Fogalomtára alapján