Integrált információs rendszerek, Integrated Information System/ERP Systems

Integrált információs rendszerek, Integrated Information System/ERP Systems

Az előadások, gyakorlatok tematikája, Syllabus

Időpont/Date
Hungarian
English
Tematika
Fóliavázlatok
eLearning
Syllabus
Slides
06/09/11 Gyakorlat I (SAP)     Integrated Information Systems - Principles INFTECH201_EN.zip
13/09/11 Gyakorlat II (SAP)     ERP Systems - Logistics INFTECH202_EN.zip
20/09/11 Gyakorlat III (SAP)     ERP Systems - Financing, Accounting and HR INFTECH203_EN.zip
27/09/11 Gyakorlat IV (SAP)     Data Warehouses INFTECH204_EN.zip
04/10/11 Gyakorlat V (SAP)     Decision Support System INFTECH205_EN.zip
11/10/11 Gyakorlat VI (SAP)     Expert System INFTECH206_EN.zip
18/10/11

Integrált információs rendszerek - alapfogalmak

01.

Practice I (SAP)  
25/10/11 ERP-rendszerek - Logisztikai terület Practice II (SAP)  
01/11/11 ERP-rendszerek - Számviteli és emberi erőforrások terület Practice III (SAP)  
08/11/11 Adattárházak Practice IV (SAP)  
15/11/11 Döntéstámogató rendszerek Practice V (SAP)  
22/11/11 Szakértői rendszerek Practice VI (SAP)  
29/11/11 Zárthelyi dolgozat   Test  
06/12/11 Pótzárthelyi dolgozat  
Make-up test  
  Levelező tagozat INFTCH2LEV.zip For Part-Time Students
ERP.zip

Próba zárthelyi dolgozat

 

Tantárgyi követelmények és leckekönyv-aláírási feltételek (nappali tagozatos hallgatók részére)

Tantárgy adatai

Tantárgy neve

Integrált információs rendszerek

Tantárgy kódja

VEGTVEM122I

Szak


Óraigény

0+2+0

Kreditpont

3

Számonkérés módja [1]

 X

a)     folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül (gyakorlati jegy)

 

 

b)    folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel (gyakorlati jegy)

 

 

c)     vizsgaidőszakon belüli számonkérés (kollokvium)

 

d)    félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja (kollokvium)

Tantárgyi előfeltételek

Tantárgy típusa [2]

a)     előadás

 

b)    szeminárium (tantermi gyakorlat)

 

 

c)     gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat)

Tantárgyfelelős neve

 

Tantárgyi követelmények, leckekönyv-aláírási feltételek

Félévközi beadandó feladatok

 

 

Félévközi számonkérések (típusa, száma, pótlásának lehetősége)

 

A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében egy zárthelyi dolgozat megírása kötelező. Pótlásukra a szorgalmi időszak utolsó hetén kerül sor.

Aláírási (vizsgára bocsátási) feltételek, aláírás pótlásának lehetősége

Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező. Az aláírás feltétele, hogy a hallgatók a TVSZ-ben rögzített hiányzásokat ne lépjék túl, illetve hogy a zárthelyi dolgozatokat megírják.

Gyakorlati jegy kialakításának módja [ha a számonkérés módja a) vagy b)]

A gyakorlati jegy a félévközi zárthelyi dolgozatok alapján kerül kiszámításra. Javítani csak szorgalmi időszakban lehet. (Elégséges a gyakorlati jegy, ha a zárthelyi dolgozatra kapott pontszám 60%-felett van).

Vizsgajegy kialakításának módja
[ha a számonkérés módja c) vagy d)]

Egyéb feltételek

 

         

 

[1] A TVSZ 15. § (2) alapján

[2] A TVSZ Fogalomtára alapján

Tantárgyi követelmények és leckekönyv-aláírási feltételek (levelezős hallgatók részére)

Tantárgy adatai

Tantárgy neve

Integrált információs rendszerek

Tantárgy kódja

VEGLVEM122I

Szak


Óraigény

0+2+0

Kreditpont

3

Számonkérés módja [1]

 X

a)     folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül (gyakorlati jegy)

 

 

b)    folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel (gyakorlati jegy)

 

 

c)     vizsgaidőszakon belüli számonkérés (kollokvium)

 

d)    félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja (kollokvium)

Tantárgyi előfeltételek

Tantárgy típusa [2]

a)     előadás

 

b)    szeminárium (tantermi gyakorlat)

 

 

c)     gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat)

Tantárgyfelelős neve

 

Tantárgyi követelmények, leckekönyv-aláírási feltételek

Félévközi beadandó feladatok

 

 

Félévközi számonkérések (típusa, száma, pótlásának lehetősége)

 

A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében egy zárthelyi dolgozat megírása kötelező. Pótlásukra a szorgalmi időszak utolsó hetén kerül sor.

Aláírási (vizsgára bocsátási) feltételek, aláírás pótlásának lehetősége

Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező. Az aláírás feltétele, hogy a hallgatók a TVSZ-ben rögzített hiányzásokat ne lépjék túl, illetve hogy a zárthelyi dolgozatokat megírják.

Gyakorlati jegy kialakításának módja [ha a számonkérés módja a) vagy b)]

A gyakorlati jegy a félévközi zárthelyi dolgozatok alapján kerül kiszámításra. Javítani csak szorgalmi időszakban lehet. (Elégséges a gyakorlati jegy, ha a zárthelyi dolgozatra kapott pontszám 60%-felett van).

Vizsgajegy kialakításának módja
[ha a számonkérés módja c) vagy d)]

Egyéb feltételek

 

         

 

[1] A TVSZ 15. § (2) alapján

[2] A TVSZ Fogalomtára alapján

Requirements for Fulltime Students

Course data

Name of the course

ERP Systems

Code

VEGTVEM122I

Major


Hour(s) demanded

0+2+0

Credit(s)

3

Course completion mode [1]

 X

a)   continuous tasks and exams demands without post-mortem (seminar grade)

 

 

b) continuous tasks and exams demands with post-mortem (seminar grade)

 

 

c) exam(s) within the active semester

 

d) combined exam(s) within the active semester and in the exam period (colloquium)

Course prerequisites

Course form [2]

a) lecture

 

b) seminar (class practice)

 

 

c) practice (laboratory)

Name(s) of course director(s)

 Zsolt T. Kosztyán PhD., Judit Kiss

Requirements and conditions to sign the course

Task during the semester

 

 

Course completion requirements (mode, amount, post-mortem possibilities)

 

 

A written test on the penultimate week of study period is required. Make up test can be written the last week of study period.

Signature requirements(exam grace), possibility remake exam

Attendaning lectures and practices as well as a written test are required.

Preconceive grade method[if requirement is a) or b)]

For satisfactory grade the result of the test must be greater than 60%.

Preconceive exam grade method[if requirement is a) or b)]

Further requirement

 

         

 

Requirements for Parttime Students

Course data

Name of the course

ERP Systems

Code

VEGLVEM122I

Major


Hour(s) demanded

0+2+0

Credit(s)

3

Course completion mode [1]

 X

a)   continuous tasks and exams demands without post-mortem (seminar grade)

 

 

b) continuous tasks and exams demands with post-mortem (seminar grade)

 

 

c) exam(s) within the active semester

 

d) combined exam(s) within the active semester and in the exam period (colloquium)

Course prerequisites

Course form [2]

a) lecture

 

b) seminar (class practice)

 

 

c) practice (laboratory)

Name(s) of course director(s)

 Zsolt T. Kosztyán PhD., Judit Kiss

Requirements and conditions to sign the course

Task during the semester

 

 

Course completion requirements (mode, amount, post-mortem possibilities)

 

 

A written test on the penultimate week of study period is required. Make up test can be written the last week of study period.

Signature requirements(exam grace), possibility remake exam

Attendaning lectures and practices as well as a written test are required.

Preconceive grade method[if requirement is a) or b)]

For satisfactory grade the result of the test must be greater than 60%.

Preconceive exam grade method[if requirement is a) or b)]

Further requirement