Kutatásmódszertan

Tematikák, teljesítési feltételek

Kutatásmódszertan - nappali tagozatos hallgatók részére

Sorszám Tematika
Letölthető file
eLearning
Előadó

1. hét

Tudományos kutatás fogalmai, típusai
01-02
Dr. Csizmadia Tibor
2. hét Kutatási folyamat lépései (RP, RQ, modellalkotás, hipotézisek, operacionalizáció, adatgyűjtés, adattisztítás, adatfeldolgozás, kiértékelés, következtetések)
3. hét Elméleti összefoglaló, információs források, szolgáltatások (EISZ, stb.)
03
Dr. Balogh Ágnes
4. hét Modellalkotás (egyszerű modellek, strukturális modellek, útmodellek; az ok-okozati viszonyok feltérképezése)
Dr. Kosztyán Zsolt Tibor
5. hét Kutatási modell és hipotézisek kapcsolata, operacionalizáció
05
Dr. Csizmadia Tibor
6. hét Adatgyűjtés I (kvantitatív mintavételi tervek készítése, kísérlettervek, kérdőív, másodlagos források, dokumentumelemzés)
Dr. Kosztyán Zsolt Tibor
7. hét Adatgyűjtés II (kvalitatív: interjúkészítés)
07
Dr. Csizmadia Tibor
8. hét Adattisztítás, adatbányászati módszerek
Dr. Kosztyán Zsolt Tibor
9. hét Vizsgálati paraméterek bemutatása, következtetések
09
Dr. Balogh Ágnes
10. hét Elemzés I: statisztikai elemzések: keresztmetszeti vizsgálatok)
Dr. Kosztyán Zsolt Tibor
11. hét Elemzés II: statisztikai elemzések: idősorok elemzése, következtetések
12. hét Elemzés III: kvalitatív elemzések (esettanulmány)
KUTMODSZ12.zip
12
Dr. Csizmadia Tibor
13. hét Elemzés IV: kvalitatív elemzések (esettanulmány), következtetések
KUTMODSZ13.zip
13
14. hét Zárthelyi dolgozat
15. hét Pótzárthelyi dolgozat. Következtetések, eredmények bemutatása, egyéb kitekintés
KUTMODSZ15.zip
15
Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

A nappali tagozatos hallgatókra vonatkozó tantárgyi követelmények (Kutatásmódszertan):

Tantárgy adatai

Tantárgy neve

Kutatásmódszertan

Tantárgy kódja

VEGTVEM322K

Szak

Óraigény

0+2+0

Kreditpont

3

Számonkérés módja [1]

a)     folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül (gyakorlati jegy)

 

b)    folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel (gyakorlati jegy)

 

 

c)     vizsgaidőszakon belüli számonkérés (kollokvium)

 

 

d)    félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja (kollokvium)

Tantárgyi előfeltételek

Tantárgy típusa [2]

 

a)     előadás

 

2

b)    szeminárium (tantermi gyakorlat)

 

 

c)     gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat)

Tantárgyfelelős neve

Dr. Kosztyán Zsolt Tibor, Dr. Csizmadia Tibor, Dr. Balogh Ágnes

Tantárgyi követelmények, leckekönyv-aláírási feltételek

Félévközi beadandó feladatok

 

 

1 db beszámoló tartása a szorgalmi időszak utolsó hetében minden hallgató számára kötelező. A beszámoló vizsgaidőszakban nem pótolható.

Félévközi számonkérések (típusa, száma, pótlásának lehetősége)

 

A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében egy zárthelyi dolgozat megírása kötelező. Pótlásukra a szorgalmi időszak utolsó hetén kerül sor.

Aláírási (vizsgára bocsátási) feltételek, aláírás pótlásának lehetősége

Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező. Az aláírás feltétele, hogy a hallgatók a TVSZ-ben rögzített hiányzásokat ne lépjék túl, illetve hogy a zárthelyi dolgozatokat megírják, valamint a kötelező beszámolót megtartsák.

Gyakorlati jegy kialakításának módja [ha a számonkérés módja a) vagy b)]

A gyakorlati jegy a félévközi zárthelyi dolgozatok és a beszámoló alapján kerül kiszámításra. Javítani csak szorgalmi időszakban lehet és csak a zárthelyi dolgozatot. (Elégséges a gyakorlati jegy, ha a zárthelyi dolgozatra és a beszámolóra kapott pontszám külön-külön legalább 50-50% felett van, együtt pedig a kapott pontszám 60%-felett van).

Vizsgajegy kialakításának módja
[ha a számonkérés módja c) vagy d)]

 

Egyéb feltételek

 

 

 

[1] A TVSZ 15. § (2) alapján

[2] A TVSZ Fogalomtára alapján

 

Kutatásmódszertan - levelező hallgatók részére

Sorszám Tematika
Letölthető file
eLearning
Előadó
1
Tudományos kutatás fogalmai, típusai
01-02
Dr. Csizmadia Tibor
2
Kutatási folyamat lépései (RP, RQ, modellalkotás, hipotézisek, operacionalizáció, adatgyűjtés, adattisztítás, adatfeldolgozás, kiértékelés, következtetések)
3
Elméleti összefoglaló, információs források, szolgáltatások (EISZ, stb.)
03
Dr. Balogh Ágnes
4
Elemzés I: statisztikai elemzések: keresztmetszeti vizsgálatok)
Dr. Kosztyán Zsolt Tibor
5
Elemzés II: statisztikai elemzések: idősorok elemzése, következtetések
6
Zárthelyi dolgozat
7
Pótzárthelyi dolgozat

A levelező tagozatos hallgatókra vonatkozó tantárgyi követelmények (Kutatásmódszertan):

Tantárgy adatai

Tantárgy neve

Kutatásmódszertan

Tantárgy kódja

VEGLVEM322K

Szak

Óraigény

0+2+0

Kreditpont

3

Számonkérés módja [1]

a)     folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül (gyakorlati jegy)

 

b)    folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel (gyakorlati jegy)

 

 

c)     vizsgaidőszakon belüli számonkérés (kollokvium)

 

 

d)    félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja (kollokvium)

Tantárgyi előfeltételek

Tantárgy típusa [2]

 

a)     előadás

 

2

b)    szeminárium (tantermi gyakorlat)

 

 

c)     gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat)

Tantárgyfelelős neve

Dr. Kosztyán Zsolt Tibor, Dr. Csizmadia Tibor, Dr. Balogh Ágnes

Tantárgyi követelmények, leckekönyv-aláírási feltételek

Félévközi beadandó feladatok

 

 

 1 félévközi beadandó elkészítése és beadása (a szorgalmi időszak utolsó hetében) kötelező. A beadandó dolgozat vizsgaidőszakban nem pótolható.

Félévközi számonkérések (típusa, száma, pótlásának lehetősége)

 

A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében egy zárthelyi dolgozat megírása kötelező. Pótlásukra a szorgalmi időszak utolsó hetén kerül sor.

Aláírási (vizsgára bocsátási) feltételek, aláírás pótlásának lehetősége

Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező. Az aláírás feltétele, hogy a hallgatók a TVSZ-ben rögzített hiányzásokat ne lépjék túl, illetve hogy a zárthelyi dolgozatokat megírják, valamint a kötelező beadandó feladatot elkészítsék.

Gyakorlati jegy kialakításának módja [ha a számonkérés módja a) vagy b)]

A gyakorlati jegy a félévközi zárthelyi dolgozatok és a beadandó dolgozat alapján kerül kiszámításra. Javítani csak szorgalmi időszakban lehet és csak a zárthelyi dolgozatot. (Elégséges a gyakorlati jegy, ha a zárthelyi dolgozatra és a beadandó dolgozatra kapott pontszám külön-külön legalább 50-50% felett van, együtt pedig a kapott pontszám 60%-felett van).

Vizsgajegy kialakításának módja
[ha a számonkérés módja c) vagy d)]

 

Egyéb feltételek

 

 

 

[1] A TVSZ 15. § (2) alapján

[2] A TVSZ Fogalomtára alapján