Logisztikai információs rendszerek

Tematikák, teljesítési feltételek

Logisztikai információs rendszerek - nappali tagozatos hallgatók részére

Sorszám Tematika
Letölthető file
eLearning

1. hét

A vállalati logisztika és információs rendszere, logisztikai információs rendszer és a vállalati logisztika kapcsolata.
2. hét

Logisztikai folyamatok modellezése, optimalizálása ARIS alapokon

3. hét A beszerzés támogatása információs rendszerekkel I
4. hét A beszerzés támogatása információs rendszerekkel II
5. hét A gyártás támogatása információs rendszerekkel
6. hét Az értékesítés támogatása információs rendszerekkel
7. hét A teljes ellátáslánc menedzsment (SCM) informatikai támogatása I
8. hét A teljes ellátáslánc menedzsment (SCM) informatikai támogatása II
9. hét Az e-business és a logisztikai információs rendszer
10. hét

Számítógépes diagnosztizáló módszerek

11. hét Számítógépes helymeghatározó módszerek
12. hét Azonosítási, kódolási módszerek
13. hét Hallgatói beszámolók I
14. hét Hallgatói beszámolók II
Gyakorlatok Gyakorlatok fóliái (SAP logisztikai moduljai)

A nappali tagozatos hallgatókra vonatkozó tantárgyi követelmények (Logisztikai információs rendszerek):

Tantárgy adatai

Tantárgy neve

Logisztikai információs rendszerek

Tantárgy kódja

VEGTVEM344L

Szak

Óraigény

2+2+0

Kreditpont

6

Számonkérés módja [1]

 

a)     folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül (gyakorlati jegy)

 

b)    folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel (gyakorlati jegy)

 

 

c)     vizsgaidőszakon belüli számonkérés (kollokvium)

 

 X

d)    félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja (kollokvium)

Tantárgyi előfeltételek

Tantárgy típusa [2]

 2

a)     előadás

 

2

b)    szeminárium (tantermi gyakorlat)

 

 

c)     gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat)

Tantárgyfelelős neve

Dr. Kosztyán Zsolt Tibor, Dr. Csizmadia Tibor, Dr. Balogh Ágnes

Tantárgyi követelmények, leckekönyv-aláírási feltételek

Félévközi beadandó feladatok

 

 

Félévközi számonkérések (típusa, száma, pótlásának lehetősége)

 

A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében egy zárthelyi dolgozat megírása kötelező. Pótlására a szorgalmi időszak utolsó hetén kerül sor.

Aláírási (vizsgára bocsátási) feltételek, aláírás pótlásának lehetősége

Az előadások látogatása nem kötelező, azonban az aláírás feltétele, hogy a hallgatók a szorgalmi időszak utolsó előtti hetében tartandó zárthelyi dolgozatot megírják, és a dolgozat eredménye 60% felett legyen. Az aláírás vizsgaidőszakban már nem pótolható.

Gyakorlati jegy kialakításának módja [ha a számonkérés módja a) vagy b)]

Vizsgajegy kialakításának módja
[ha a számonkérés módja c) vagy d)]

 A vizsgajegy a vizsgadolgozat alapján kerül kiszámításra. Elégséges kollokviumi jegyhez a vizsgadolgozaton legalább 60%+1 pontot kell elérni

Egyéb feltételek

 

 

[1] A TVSZ 15. § (2) alapján

[2] A TVSZ Fogalomtára alapján

 

Logisztikai információs rendszerek - levelező hallgatók részére

E/GY
Tematika
Letölthető file
eLearning
Előadás
A vállalati logisztika és információs rendszere, logisztikai információs rendszer és a vállalati logisztika kapcsolata. Logisztikai folyamatok modellezése, optimalizálása ARIS alapokon. A beszerzés, gyártás, értékesítés támogatása információs rendszerekkel. A teljes ellátáslánc menedzsment (SCM) informatikai támogatása. Az e-business és a logisztikai információs rendszer. Számítógépes diagnosztizáló módszerek. Számítógépes helymeghatározó módszerek. Azonosítási, kódolási módszerek.
Gyakorlat
Gyakorlatok fóliái (SAP logisztikai moduljai)

A levelező tagozatos hallgatókra vonatkozó tantárgyi követelmények (Logisztikai információs rendszerek):

Tantárgy adatai

Tantárgy neve

Logisztikai információs rendszerek

Tantárgy kódja

VEGLVEM344L

Szak

Óraigény

2+2+0

Kreditpont

6

Számonkérés módja [1]

a)     folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül (gyakorlati jegy)

 

b)    folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel (gyakorlati jegy)

 

 

c)     vizsgaidőszakon belüli számonkérés (kollokvium)

 

 X

d)    félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja (kollokvium)

Tantárgyi előfeltételek

Tantárgy típusa [2]

2

a)     előadás

 

2

b)    szeminárium (tantermi gyakorlat)

 

 

c)     gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat)

Tantárgyfelelős neve

Dr. Kosztyán Zsolt Tibor, Dr. Csizmadia Tibor, Dr. Balogh Ágnes

Tantárgyi követelmények, leckekönyv-aláírási feltételek

Félévközi beadandó feladatok

 

 

Félévközi számonkérések (típusa, száma, pótlásának lehetősége)

 

A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében egy zárthelyi dolgozat megírása kötelező. Pótlására a szorgalmi időszak utolsó hetén kerül sor.

Aláírási (vizsgára bocsátási) feltételek, aláírás pótlásának lehetősége

Az előadások látogatása nem kötelező, azonban az aláírás feltétele, hogy a hallgatók a szorgalmi időszak utolsó előtti hetében tartandó zárthelyi dolgozatot megírják, és a dolgozat eredménye 60% felett legyen. Az aláírás vizsgaidőszakban már nem pótolható.

Gyakorlati jegy kialakításának módja [ha a számonkérés módja a) vagy b)]

Vizsgajegy kialakításának módja
[ha a számonkérés módja c) vagy d)]

 A vizsgajegy a vizsgadolgozat alapján kerül kiszámításra. Elégséges kollokviumi jegyhez a vizsgadolgozaton legalább 60%+1 pontot kell elérni.

Egyéb feltételek

 

 

[1] A TVSZ 15. § (2) alapján

[2] A TVSZ Fogalomtára alapján