Megbízhatóság és kockázatmenedzsment

Tematikák, teljesítési feltételek

Megbízhatóság és kockázatmenedzsment - nappali tagozatos hallgatók részére

Sorszám Tematika
Letölthető file
eLearning

1. hét

A megbízhatóság- és kockázatmenedzsment fejlődése
2. hét Karbantartási stratégiák a megbízhatóság szolgálatában
3. hét A megbízhatóság mérő- és mutatószámai
4. hét A megbízhatóság és kockázat kvantitatív jellemzése I: A meghibásodások jellemzése
5. hét A megbízhatóság és kockázat kvantitatív jellemzése II: A kockázat jellemzése
6. hét A rendszer megbízhatósága
7. hét A mérés, mint lehetséges hibaforrás
8. hét Bizonytalanság-analízis
9. hét Számítógépes gyakorlat, szimuláció I
10. hét Számítógépes gyakorlat, szimuláció II
11. hét A kockázatok jellemzése kvantitatív és kvalitatív eszközökkel
12. hét A kockázatok jellemzése csak kvalitatív eszközökkel
13. hét A kockázatmenedzsment stratégiák – esettanulmányok
14. hét Zárthelyi dolgozat
15. hét Pótzárthelyi dolgozat.

A nappali tagozatos hallgatókra vonatkozó tantárgyi követelmények (Megbízhatóság és kockázatmenedzsment):

Tantárgy adatai

Tantárgy neve

Megbízhatóság és kockázatmenedzsment

Tantárgy kódja

VEGTVET412M

Szak

Óraigény

2+0+0

Kreditpont

3

Számonkérés módja [1]

 

a)     folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül (gyakorlati jegy)

 

b)    folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel (gyakorlati jegy)

 

 

c)     vizsgaidőszakon belüli számonkérés (kollokvium)

 

d)    félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja (kollokvium)

Tantárgyi előfeltételek

VEGTVEM144K

Tantárgy típusa [2]

a)     előadás

 

b)    szeminárium (tantermi gyakorlat)

 

 

c)     gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat)

Tantárgyfelelős neve

Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

Tantárgyi követelmények, leckekönyv-aláírási feltételek

Félévközi beadandó feladatok

 

 

 

Félévközi számonkérések (típusa, száma, pótlásának lehetősége)

 

A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében egy zárthelyi dolgozat megírása kötelező. Pótlásukra a szorgalmi időszak utolsó hetén kerül sor.

Aláírási (vizsgára bocsátási) feltételek, aláírás pótlásának lehetősége

Az előadások látogatása nem kötelező, azonban az aláírás feltétele, hogy a hallgatók a szorgalmi időszak utolsó előtti hetében tartandó zárthelyi dolgozatot megírják, és a dolgozat eredménye 60% (az elméleti és a gyakorlati rész külön-külön is legalább 50-50%) felett legyen. Ha a dolgozat nem éri el a 60% +1 pontot, akkor javítható a 15. héten. Az aláírás vizsgaidőszakban már nem pótolható.

Gyakorlati jegy kialakításának módja [ha a számonkérés módja a) vagy b)]

Vizsgajegy kialakításának módja
[ha a számonkérés módja c) vagy d)]

A vizsgajegy a vizsgadolgozat alapján kerül kiszámításra. Elégséges kollokviumi jegyhez a vizsgadolgozaton legalább 60%+1 pontot kell elérni. .

Egyéb feltételek

 

 

 

[1] A TVSZ 15. § (2) alapján

[2] A TVSZ Fogalomtára alapján

 

Megbízhatóság és kockázatmenedzsment - levelező hallgatók részére

Sorszám
Tematika
Letölthető file
eLearning
1
A megbízhatóság- és kockázatmenedzsment fejlődése. Karbantartási stratégiák a megbízhatóság szolgálatában. A megbízhatóság mérő- és mutatószámai. Bizonytalanság-analízis
2
Számítógépes gyakorlat

A levelező tagozatos hallgatókra vonatkozó tantárgyi követelmények (Megbízhatóság és kockázatmenedzsment):

Tantárgy adatai

Tantárgy neve

Megbízhatóság és kocskázatmenedzsment

Tantárgy kódja

VEGLVET412M

Szak

Óraigény

2+0+0

Kreditpont

3

Számonkérés módja [1]

a)     folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül (gyakorlati jegy)

 

b)    folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel (gyakorlati jegy)

 

 

c)     vizsgaidőszakon belüli számonkérés (kollokvium)

 

 X

d)    félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja (kollokvium)

Tantárgyi előfeltételek

Tantárgy típusa [2]

 2

a)     előadás

 

b)    szeminárium (tantermi gyakorlat)

 

 

c)     gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat)

Tantárgyfelelős neve

Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

Tantárgyi követelmények, leckekönyv-aláírási feltételek

Félévközi beadandó feladatok

 

 

 

Félévközi számonkérések (típusa, száma, pótlásának lehetősége)

 

Aláírási (vizsgára bocsátási) feltételek, aláírás pótlásának lehetősége

Gyakorlati jegy kialakításának módja [ha a számonkérés módja a) vagy b)]

Vizsgajegy kialakításának módja
[ha a számonkérés módja c) vagy d)]

 A vizsgajegy a vizsgadolgozat alapján kerül kiszámításra. Elégséges kollokviumi jegyhez a vizsgadolgozaton legalább 60%+1 pontot kell elérni.

Egyéb feltételek

 

 

 

[1] A TVSZ 15. § (2) alapján

[2] A TVSZ Fogalomtára alapján