Az előadások tematikája

Elmélet
Tematika
Letöltés
eLearning
1.

Alapfogalmak, MI területei, modellek, modellalkotás

2.
Döntéstámogató rendszerek
3.
Neurális hálózatok
4.
Bayes döntések
5.
Genetikus algoritmusok, Fuzzy-logika
6.
Szakértői rendszerek, Esetalapú (szakértői) rendszerek
7.
Adaptív szakértői rendszerek
  (Elméleti) zárthelyi dolgozat
(Elméleti) pótzárthelyi dolgozat

Feladatok (korábbi évek zárthelyi dolgozatai alapján)

2006

A gyakorlatok tematikája

Gyakorlat
Tematika
Órai feladatok
Gyakorlatok megoldásokkal
Feladatok megoldások nélkül
1.
Statisztikai módszerek alkalmazása a döntéstámogatásban I
2.
Neurális hálók alkalmazása a DSS és ES rendszerekben
3.
Statisztikai módszerek alkalmazása a döntéstámogatásban II
4.
Genetikus algoritmusok és a Fuzzy logika alkalmazása
5.
CLIPS szakértői keretrendszer használata, egyszerű szakértői rendszerek fejlesztése
  (Gyakorlati) zárthelyi dolgozat  
(Gyakorlati) pótzárthelyi dolgozat

 

Tantárgyi követelmények és leckekönyv-aláírási feltételek

Tantárgy adatai

Tantárgy neve

Szakértői rendszerek

Tantárgy kódja

VEMKME4222R

Szak

Műszaki menedzser

Óraigény

0+2+0

Kreditpont

2

Számonkérés módja[1]

X

a)     folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül (gyakorlati jegy)

 

b)    folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel (gyakorlati jegy)

 

 

c)     vizsgaidőszakon belüli számonkérés (kollokvium)

 

 

d)    félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja (kollokvium)

Tantárgyi előfeltételek

Információ-rendszerek szervezése

Tantárgy típusa[2]

 

a)     előadás

 

X

b)    szeminárium (tantermi gyakorlat)

 

 

c)     gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat)

Tantárgyfelelős neve

 

Tantárgyi követelmények, leckekönyv-aláírási feltételek

Félévközi beadandó feladatok

 

 

 

Félévközi számonkérések (típusa, száma, pótlásának lehetősége)

 

Egy elméleti zárthelyi dolgozat megírása a 8. héten (esetleges pótlása a 9. héten), illetve egy gyakorlati zárthelyi dolgozat megírása 14. héten (esetleges pótlása a 15. héten) kötelező, javításuk csak a megadott pótzárthelyi megírásának időpontjában történhet. A vizsgaidőszakban a gyakorlati jegyet már nem lehet javítani.

Aláírási (vizsgára bocsátási) feltételek, aláírás pótlásának lehetősége

A zárthelyi dolgozatok megírása a hiányzási lehetőségekre vonatkozó előírások betartása a TVSZ-nek megfelelően.

Gyakorlati jegy kialakításának módja [ha a számonkérés módja a) vagy b)]

A zárthelyi dolgozat kiértékelése pontozással történik, ez alapján kerül kialakításra a gyakorlati jegy. Minimális követelményszint zárthelyi dolgozatokként 60%+1 pont.

Vizsgajegy kialakításának módja
[ha a számonkérés módja c) vagy d)]

 

Egyéb feltételek

 

         

 

[1] A TVSZ 15. § (2) alapján

[2] A TVSZ Fogalomtára alapján