Vállalati infromáció-rendszerek

(A tárgy kódja: VEMKME4222I, VEMKME2324V)

Az előadások tematikája

Hét
Tematika
Letöltés
Megjegyzés, kötelezó tananyag
01. hét

Alapfogalmak, az információ-rendszerek fejlesztésének lépései, ERP-rendszerek

Mindenki számára kötelező
02. hét Folyamatok elemzése
03. hét Pénzügyi és Kontrolling rendszerek
04. hét Logisztikai rendszerek I
05. hét Logisztikai rendszerek II
06. hét Emberi erőforrásgazdálkodás
07. hét Vállalati információ-rendszerek: összefoglalás
08. hét 1. zárthelyi dolgozat
09. hét Adatbányászat, adattárházak
Csak a Humánerőforrás menedzser szakos hallgatók számára kötelező
10. hét Tudásmenedzsment, döntéstámogató rendszerek
11. hét Szakértői rendszerek
12. hét E-business megoldások
13. hét eLearning rendszerek
14. hét 2. zárthelyi dolgozat
15. hét Pótzárthelyi dolgozat

Feladatok (korábbi évek zárthelyi dolgozatai alapján)

2004, 2005

Tantárgyi követelmények és leckekönyv-aláírási feltételek (Gazdálkodási szakos hallgatók részére)

Tantárgy adatai

Tantárgy neve

Vállalati információ-rendszerek

Tantárgy kódja

VEMKME4222I

Szak

Gazdálkodási

Óraigény

0+2+0

Kreditpont

2

Számonkérés módja [1]

 X

a)     folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül (gyakorlati jegy)

 

b)    folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel (gyakorlati jegy)

 

 

c)     vizsgaidőszakon belüli számonkérés (kollokvium)

 

 

d)    félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja (kollokvium)

Tantárgyi előfeltételek

Szervezéselmélet

Tantárgy típusa [2]

 

a)     előadás

 

X

b)    szeminárium (tantermi gyakorlat)

 

 

c)     gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat)

Tantárgyfelelős neve

Herger Tamás, Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

Tantárgyi követelmények, leckekönyv-aláírási feltételek

Félévközi beadandó feladatok

 

 

 

Félévközi számonkérések (típusa, száma, pótlásának lehetősége)

 

A 8. héten 1 zárthelyi dolgozat megírása kötelező. Pótlására a 15. héten kerül sor.

Aláírási (vizsgára bocsátási) feltételek, aláírás pótlásának lehetősége

Az előadások és a gyakorlatok látogatása nem kötelező, de az aláírás feltétele, hogy a hallgatók a 8. héten tartandó zárthelyi dolgozatot megírják. A zárthelyiről való távolmaradás csak korházi zárójelentés esetén, illetve különösen indokolt esetben fogadható el.

Gyakorlati jegy kialakításának módja [ha a számonkérés módja a) vagy b)]

A gyakorlati jegy a félévközi zárthelyi dolgozatok alapján kerül kiszámításra. Javítani csak szorgalmi időszakban (15. héten) lehet. (Elégséges a gyakorlati jegy, ha a zárthelyi dolgozatok átlaga 60%-felett van).

Vizsgajegy kialakításának módja
[ha a számonkérés módja c) vagy d)]

 

Egyéb feltételek

 

         

 

[1] A TVSZ 15. § (2) alapján

[2] A TVSZ Fogalomtára alapján

 

Tantárgyi követelmények és leckekönyv-aláírási feltételek (Humánerőforrás menedzser szakos hallgatók részére)

Tantárgy adatai

Tantárgy neve

Vállalati információ-rendszerek

Tantárgy kódja

VEMKME2324V

Szak

Humánerőforrás menedzser

Óraigény

0+4+0

Kreditpont

4

Számonkérés módja [1]

a)     folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül (gyakorlati jegy)

 

b)    folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel (gyakorlati jegy)

 

 

c)     vizsgaidőszakon belüli számonkérés (kollokvium)

 

 

d)    félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja (kollokvium)

Tantárgyi előfeltételek

Szervezéselmélet

Tantárgy típusa [2]

 

a)     előadás

 

X

b)    szeminárium (tantermi gyakorlat)

 

 

c)     gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat)

Tantárgyfelelős neve

Herger Tamás, Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

Tantárgyi követelmények, leckekönyv-aláírási feltételek

Félévközi beadandó feladatok

 

 

 

Félévközi számonkérések (típusa, száma, pótlásának lehetősége)

 

A 8. és a 14. héten 1-1 zárthelyi dolgozat megírása kötelező. Pótlásukra a 15. héten kerülhet sor.

Aláírási (vizsgára bocsátási) feltételek, aláírás pótlásának lehetősége

Az előadások és a gyakorlatok látogatása nem kötelező, de az aláírás feltétele, hogy a hallgatók a 8. héten és a 14. héten tartandó zárthelyi dolgozatot megírják. A zárthelyikről való távolmaradás csak korházi zárójelentés esetén, illetve különösen indokolt esetben fogadható el.

Gyakorlati jegy kialakításának módja [ha a számonkérés módja a) vagy b)]

A gyakorlati jegy a félévközi zárthelyi dolgozatok alapján kerül kiszámításra. Javítani csak szorgalmi időszakban (15. héten) lehet. (Elégséges a gyakorlati jegy, ha a zárthelyi dolgozatok átlaga 60%-felett van).

Vizsgajegy kialakításának módja
[ha a számonkérés módja c) vagy d)]

 

Egyéb feltételek

 

         

 

[1] A TVSZ 15. § (2) alapján

[2] A TVSZ Fogalomtára alapján