A tanszékről...

A Gazdaságtudományi Kar vezetése a kar stratégiai fejlesztésének egyik elemeként hozta létre 2010 őszén a Kvantitatív Módszerek Tanszéket. A kar oktatási, kutatási és tehetséggondozási tevékenységében eddig is jelen volt a modern közgazdaságtant és vállalatvezetést egyaránt átható kvantitatív szemlélet. A kar ezzel a lépéssel kívánta megteremteni az alapját annak, hogy ez a szemlélet, az ilyen irányú tevékenység önálló műhellyel is rendelkezzen.

Ezzel a műhellyel szemben a Gazdaságtudományi Kar legfontosabb elvárása az, hogy az egész karra kisugárzó hatása legyen:

  1. emelje a kvantitatív tárgyak oktatásának színvonalát, modernizálja azok tartalmát és oktatásának módját,
  2. folytasson nemzetközileg is jegyzett kutatási tevékenységet,
  3. segítse a társtanszékeket és a hallgatókat az alap-, mester- és doktori képzésben egyaránt, hogy kutatási tevékenységükben korrekt, modern matematikai módszereket alkalmazzanak,
  4. új módszereket ismertessen meg, amelyek innovatív módon beépíthetőek a saját kutatásaikba,
  5. jelentős mértékben járuljon hozzá a doktori iskola tevékenységéhez.

A tanszék oktatói, kutatói...

Banász Zsuzsanna

Dr. Banász Zsuzsanna

egyetemi docens

Csányi Vivien

Csányi Vivien Valéria

PhD hallgató

Hegedus Csaba

Dr. Hegedűs Csaba

egyetemi docens

Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

Intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

Kurbucz Marcell Tamás

PhD hallgató

Németh Anikó

Németh Anikó

Tudományos segédmunkatárs

Prof. Telcs András

Prof. Telcs András

egyetemi tanár