A tanszékről...

A Gazdaságtudományi Kar vezetése a kar stratégiai fejlesztésének egyik elemeként hozta létre 2010 őszén a Kvantitatív Módszerek Tanszéket. A kar oktatási, kutatási és tehetséggondozási tevékenységében eddig is jelen volt a modern közgazdaságtant és vállalatvezetést egyaránt átható kvantitatív szemlélet. A kar ezzel a lépéssel kívánta megteremteni az alapját annak, hogy ez a szemlélet, az ilyen irányú tevékenység önálló műhellyel is rendelkezzen.

Ezzel a műhellyel szemben a Gazdaságtudományi Kar legfontosabb elvárása az, hogy az egész karra kisugárzó hatása legyen:

  1. emelje a kvantitatív tárgyak oktatásának színvonalát, modernizálja azok tartalmát és oktatásának módját,
  2. folytasson nemzetközileg is jegyzett kutatási tevékenységet,
  3. segítse a társtanszékeket és a hallgatókat az alap-, mester- és doktori képzésben egyaránt, hogy kutatási tevékenységükben korrekt, modern matematikai módszereket alkalmazzanak,
  4. új módszereket ismertessen meg, amelyek innovatív módon beépíthetőek a saját kutatásaikba,
  5. jelentős mértékben járuljon hozzá a doktori iskola tevékenységéhez.

A tanszék oktatói, kutatói...

Dr. Katona Attila Imre

tudományos munkatárs

Kisgyörgy-Pál Mária

Ph.D hallgató

Prof. Kosztyán Zsolt Tibor

Intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár

Németh Anikó

Dr. Pribojszki-Németh Anikó

egyetemi adjunktus

Prof. Telcs András

Prof. Telcs András

egyetemi tanár