Kockázat-alapú szabályozókártyák kialakítása

A kutatás célja olyan kockázat-alapú szabályozókártya-család kialakítása, amely lehetővé teszi a mért értékek figyelembevételén túl a mérési bizonytalanság és a hibás döntések következtében előforduló pénzügyi kockázatok figyelembevételét is. Ezáltal a termelésmenedzsment számára a vevői elvárásoknak jobban megfelelő szabályozókártyák kialakítására nyílik lehetőség. A cél olyan kockázat-alapú kártyák kidolgozása, melyek

  • során figyelembe vehetők a mérési bizonytalanságok és a hibás döntések hatásai is, a beavatkozási határok ezek alapján kerülnek kialakításra;
  • nem normális eloszlást követő folyamatok esetén is használhatók;
  • többparaméteres kártyák esetén is alkalmazhatók;
  • nem egyenközű mintavétel esetén is elvégezhetők a számítások.

Egyparaméteres kozkázat-alapú kártyák kifejlesztése (2013. október-november)

A kockázatalapú, egyparaméteres kártyák kifejlesztésének kezdeti eredményeiről már október 11-én megrendezésre került magyarországi konferencián beszámolhattam, melyet szerzőtársaimmal Hegedűs Csaba kollégámmal és a kutatásunkba bevont hallgatómmal Katona Attila Imrével adtunk elő Kaposváron. Az előadás teljes szövege cikk formájában később fog megjelenni, amennyiben azt a Szervező Bizottság támogatja. (Gazdálkodás-és szervezéstudományok tematikus szám A-sorozat No. 17-18. Várható megjelenés 2014. május) Az előadás megnevezése:

Kosztyán Zsolt Tibor, Katona Attila Imre, Hegedűs Csaba (2013): Új kockázatalapú szabályozó kártyák tervezése, kiválasztása és folyamathoz illesztése. VII. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl, Nemzetközi tudományos konferencia 2013. október 11. Kaposvár.

Az előadás fóliái: HK01.pdf

A másik konferencia-előadásom november 26-28 között volt Brüsszelben, ahol egy világkonferencián adhattuk el szerzőtársaimmal eredményeinket. Ebben az esetben is, amennyiben a teljes kéziratot elfogadják az AWERProcedia on Computer Science folyóiratban jelenik meg kutatásunk eredménye. Ugyanakkor itt még a teljes cikk átdolgozás és ellenőrzés alatt van. Várható megjelenés a következő félévre tehető. Az előadás megnevezése:

Zsolt T. Kosztyán, Csaba Hegedűs, Attila Katona (2013): Design and Selection of risk-based control charts. 4th World Conference on Information Technology, Brussels November 26-28, 2013

Az előadás fóliái: NK01.pdf

A 2013 novemberében a 4. informatikai világkongresszuson (4th World Conference on Information Technology) bemutatott előadásom alapján készült folyóiratcik ez év májusában jelent meg. Melynek pontos hivatkozása:

Katona A., Hegedüs., C., & Kosztyan T., Z., Design and selection of risk-based control charts, Global Journal on Technology [Online]. 2014, 05, pp 92-98.

Kockázatok és mérési bizonytalanság kezelése a karbantartási döntésekben (2013. december)

Az eredmények nemcsak termelési, hanem karbantartási döntések során is felhasználhatók. Az ezzel kapcsolatos eredményeket a decemberi utolsó előtti órén, a Megbízhatóság- és Kockázázatmenedzsment c. tantárgy keretében ismeretettük a hallgatókkal. A bemutatott eljárások támaszkodnak korábbi kutatásokra és a legújabb eredményeinkre is.

Az előadás fóliái: MKM13.pdf

Mérés és szimuláció a termelésmenedzsmentben - tanulmányút (2014. január)

2014 január 20-22 között Komárnóban megrendezet konferencián (IRI Economic Conference), egy külön szekciót szenteltek a mérés, mérhetőség problémakörének. Az előadások közül kifejezetten érdemes kiemelni a mérés (Measurement) szekciót és ezen belül is a termelés menedzsment során alkalmazható szimulációs eljárások körét taglaló előadást.

A részletes program letölthető erről a linkről.: iri_program.pdf

Kutatások megjelenése hallgatók számára korszerű oktatási eszközökkel - tanulmányút (2014. február)

2014 február 6-9 között megrendezték a 6. oktátás-tudománnyal foglalkozó világkonferenciát (6th World Conference on Educational Sciences). A világkonferenciára a föld majd összes országából érkeztek kutatók Thaiföldtől Ausztálián át egészen Dél Afrikáig. Mivel vállalásaim során arra is kötelezettséget vállaltam, hogy a kutatási eredményeimet az oktatás során is hasznosítani fogom, így itt elsősorban arra voltam kíváncsi, hogy más kutatók hogyan tudják a legújabb kutatási eredményeiket korszerű e-learninges eszközökkel az oktatásba is bevezetni. A konferencia 3 nap párhuzamosan 10 szekcióban zajlott.E témával pedig számos kutató foglalkozott behatóbban, mely eredményeket a tananyagfejlesztésben magam is hasznosítani fogom.  

A részletes program letölthető erről a linkről.: wces_program.pdf

Többparaméteres kozkázat-alapú kártyák kifejlesztése (2014. április-május)

2014. április 10-12 között tartottam Rómában egy konferencia-előadást, ahol egy világkonferencián adhattuk el szerzőtársaimmal eredményeinket. Abben az esetben, amennyiben a teljes kéziratot elfogadják az AWERProcedia on Computer Science folyóiratban jelenik meg kutatásunk eredménye. Ugyanakkor itt még a teljes cikk átdolgozás és ellenőrzés alatt van. Várható megjelenés 2014 szeptemberére tehető. Az előadás megnevezése:

Zsolt T. Kosztyán, Csaba Hegedűs, Attila Katona (2014): Design and selection of multidimensional risk-based control charts. 4th World Conference on Innovation and Computer Sciences, Rome, April 10-12, 2014

Az előadás fóliái: NK03.pdf

Magyar nyelven 2014. április 24-25-én megrendezésre került érsekújvári (Novy Zámky) konferencián beszámolhattam, melyet szerzőtársammal, a kutatásba bevont hallgatómmal Katona Attila Imrével adtunk elő Érsekújváron. Az előadás összefoglalóját külön kiadványban jelentették meg. Az előadás megnevezése:

Kosztyán Zs. T., Katona A. (2014): Kockázatalapú többváltozós szabályozó kártya kidolgozása a mérési bizonytalanság figyelembevételével. Kulturális és gazdasági sokszínűség a változó gazdasági környezetben, International research institute s.r.o., pp. 151-164, ISBN: 978-80-89691-10-4

Az előadás fóliái: HK03.pdf

Kockázatok és mérési bizonytalanság kezelése a termelésmenedzsment területén (2014. május)

A kutatás eredményei beépültek a Kutatási kérdések és módszertani válaszok c. tantárgy oktatásába is.

Az előadás diasora:

Az előadás fóliái: KKMV13.pdf

Kockázatalapú változó paraméterű szabályozó kártya kidolgozása a statisztikai folyamatszabályozásban (2014. május)

A vállalásokon felül további hazai konferencia előadást is tartottunk Szegeden a 4. Vezetéstudományi Konferencia „A vezetés aspektusai Taylor után 103 évvel” 2014. május 30. Szeged.

Az előadás pontos hivatkozása:

Kosztyán Zs. T., Katona A. I. (2014): Kockázatalapú változó paraméterű szabályozó kártya kidolgozása a statisztikai folyamatszabályozásban. 4. Vezetéstudományi Konferencia „A vezetés aspektusai Taylor után 103 évvel” 2014. május 30. Szeged.

Az előadás diasora:

Az előadás fóliái: HK04_ADD_1.pdf

Kockázatkezelés a rezgésdiagnosztikában többváltozós szabályozó kártya segítségével (2014. június)

A vállalásokon felül június 2-3-án, Veszprémben is tartottun előadást a XXVI. Karbantartási Konferencia keretében .

Az előadás pontos hivatkozása:

Kosztyán Zs. T., Katona A. I. (2014): Kockázatkezelés a rezgésdiagnosztikában többváltozós szabályozó kártya segítségével. XXVI. Nemzetközi Karbantartási Konferencia – Karbantartás szerepe az üzleti folyamatok újragondolásában. pp. 155-164. 2014. június 2-3., Veszprém, ISBN 978-963-396-012-7.

Az előadás diasora:

Az előadás fóliái: HK04_ADD_2.pdf

A teljes kézirat:

Az előadás fóliái: HK_04_ADD_02_CIKK.pdf

Kockázatalapú szabályozókártyák kialakítása (2014. augusztus)

A vállalásaimnak megfelelően egy oktatási segédanyagot dolgoztam ki Megbízhatóság és Kockázatmenedzsment c tantárgy Bizonytalanságanalízis tárgyköréhez. A teljes segédlet megtalálható az alábbi lnken:

Az előadás fóliái: segedlet.pdf