Kvantitatív módszerek | Quantitative Methods

Kvantitatív módszerek - tematika, követelmények, letölthető állományok | Quantitative Methods - Syllabus, Requirements, Slides

Tematika, letölthető segédletek | Syllabus, Slides

Hét
Tematika | Syllabus
Előadó | Teacher
Előadás fóliái | Slides
Elméleti összefoglaló
Számítógépes gyakorlati óra feladatai, programok
Gyakorlati feladatok megoldásokkal
Gyakorlati feladatok megoldások nélkül
eLearning tananyag
01.
Gráfelméleti módszerek (legrövidebb út számítása; szűk keresztmetszet számítása maximális folyamok segítségével; minimális költségű feszítőfák gyakorlati alkalmazása) | Applying Graph Theory in Logistics and Project Management (Shortest Path Problem, Minimal Spanning Tree, Maximal Flows)
Dr. Kosztyán Zsolt Tibor
02.
Lineáris programozási feladatok alkalmazása (termelési és szállítási feladatok)
Hegedűs Csaba
03.
Sorbanállási modellek. Készletgazdálkodási modellek kezelése.
04.
Ütemezés (projektek és egyedi gyártások, illetve sorozatgyártás esetén)

 

 

Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

 

 

05.
Költség és erőforrás-tervezés.
06

Matematikai-statisztikai módszerek és elemzések (hipotézis vizsgálat, többváltozós regresszió számítás, keresztmetszeti és idősoros vizsgálatok problémái, kezelése)

07.
08.
09.
10.
Előrejelzés
Hegedűs Csaba
11.
Statisztikai minőség- (megfelelőség-) szabályozás. Mérési bizonytalanság kezelése.
12.
13.
14.
Zárthelyi dolgozat. Szimuláció: Monte Carlo módszerek.
Hegedűs Csaba
15.
Pótzárthelyi dolgozat. Szoftvercsomagok szolgáltatásai, alkalmazásuk a mennyiségi problémák megoldásánál.

 

Tantárgyi követelmények és leckekönyv-aláírási feltételek (nappali tagozatos hallgatók részére)

Tantárgy adatai

Tantárgy neve

Kvantitatív módszerek

Tantárgy kódja

VEGTVEM144K

Szak

Vezetés-szervezés MSc, Pénzügy-számvitel MSc, Közgazdasági elemző MSc

Óraigény

2+2+0

Kreditpont

6

Számonkérés módja [1]

X

a)     folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül (gyakorlati jegy)

 

b)    folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel (gyakorlati jegy)

 

 

c)     vizsgaidőszakon belüli számonkérés (kollokvium)

 

 

d)    félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja (kollokvium)

Tantárgyi előfeltételek

Tantárgy típusa [2]

2

a)     előadás

 

2

b)    szeminárium (tantermi gyakorlat)

 

 

c)     gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat)

Tantárgyfelelős neve

 Dr. Kosztyán Zsolt Tibor, Dr. Csizmadia Tibor, Dr. Kovács Zoltán

Tantárgyi követelmények, leckekönyv-aláírási feltételek

Félévközi beadandó feladatok

 

 

 

Félévközi számonkérések (típusa, száma, pótlásának lehetősége)

A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében egy elméleti és egy gyakorlati zárthelyi dolgozat megírása kötelező. Pótlásukra a szorgalmi időszak utolsó hetén kerül sor.

Aláírási (vizsgára bocsátási) feltételek, aláírás pótlásának lehetősége

Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező. Az aláírás feltétele, hogy a hallgatók a TVSZ-ben rögzített hiányzásokat ne lépjék túl, illetve hogy a zárthelyi dolgozatokat megírják.

Gyakorlati jegy kialakításának módja [ha a számonkérés módja a) vagy b)]

A gyakorlati jegy a félévközi zárthelyi dolgozatok alapján kerül kiszámításra. Javítani csak szorgalmi időszakban lehet. (Elégséges a gyakorlati jegy, ha a zárthelyi dolgozatra kapott pontszám külön-külön (is) legalább 60%-felett van).

Vizsgajegy kialakításának módja
[ha a számonkérés módja c) vagy d)]

 

Egyéb feltételek

 

         

[1] A TVSZ 15. § (2) alapján

[2] A TVSZ Fogalomtára alapján

Tematika, letölthető segédletek

Sorszám
Tematika
Előadó
Előadás fóliái
Számítógépes gyakorlati óra feladatai, programok
Gyakorlati feladatok megoldásokkal
eLearning tananyag
01.
Matematikai-statisztikai módszerek és elemzések (hipotézis vizsgálat, többváltozós regresszió számítás, keresztmetszeti és idősoros vizsgálatok problémái, kezelése) Idősorok elemzése, előrejelzés.
Dr. Kosztyán Zsolt Tibor
02.
03.
Szimuláció: Monte Carlo módszerek. Szoftvercsomagok szolgáltatásai, alkalmazásuk a mennyiségi problémák megoldásánál.
Hegedűs Csaba
04.
Lineáris programozási feladatok alkalmazása (termelési és szállítási feladatok). Sorbanállási modellek. Készletgazdálkodási modellek kezelése
Hegedűs Csaba

 

Tantárgyi követelmények és leckekönyv-aláírási feltételek (nappali tagozatos hallgatók részére)

Tantárgy adatai

Tantárgy neve

Kvantitatív módszerek

Tantárgy kódja

VEGLVEM144K

Szak

Vezetés-szervezés MSc, Pénzügy-számvitel MSc, Közgazdasági elemző MSc

Óraigény

2+2+0

Kreditpont

6

Számonkérés módja [1]

X

a)     folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül (gyakorlati jegy)

 

b)    folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel (gyakorlati jegy)

 

 

c)     vizsgaidőszakon belüli számonkérés (kollokvium)

 

 

d)    félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja (kollokvium)

Tantárgyi előfeltételek

Tantárgy típusa [2]

2

a)     előadás

 

2

b)    szeminárium (tantermi gyakorlat)

 

 

c)     gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat)

Tantárgyfelelős neve

 Dr. Kosztyán Zsolt Tibor, Dr. Csizmadia Tibor, Dr. Kovács Zoltán

Tantárgyi követelmények, leckekönyv-aláírási feltételek

Félévközi beadandó feladatok

 

 

 

Félévközi számonkérések (típusa, száma, pótlásának lehetősége)

 

A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében egy zárthelyi dolgozat megírása kötelező. Pótlásukra a szorgalmi időszak utolsó hetén kerül sor.

Aláírási (vizsgára bocsátási) feltételek, aláírás pótlásának lehetősége

Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező. Az aláírás feltétele, hogy a hallgatók a TVSZ-ben rögzített hiányzásokat ne lépjék túl, illetve hogy a zárthelyi dolgozatokat megírják.

Gyakorlati jegy kialakításának módja [ha a számonkérés módja a) vagy b)]

A gyakorlati jegy a félévközi zárthelyi dolgozatok alapján kerül kiszámításra. Javítani csak szorgalmi időszakban lehet. (Elégséges a gyakorlati jegy, ha a zárthelyi dolgozatra kapott pontszám 60%-felett van).

Vizsgajegy kialakításának módja
[ha a számonkérés módja c) vagy d)]

 

Egyéb feltételek

 

         

[1] A TVSZ 15. § (2) alapján

[2] A TVSZ Fogalomtára alapján